بررسی طلاق از منظر ادیان ، جامعه شناسی و حقوقی

بررسی انواع طلاق,بررسی طلاق از منظر ادیان,طلاق در ادیان مختلف
دانلود بررسی طلاق از منظر ادیان ، جامعه شناسی و حقوقی

دانلود فایل

فهرست مطالب :
فصل اول : طلاق در ادیان مختلف
تاریخچه طلاق
تعریف طلاق
معنی لغوی و اصطلاحی طلاق
طلاق در لغت فارسی
معنی اصطلاحی طلاق در شرع اسلام
تفاوت فسخ نکاح و طلاق
حکم طلاق
طلاق در ملل باستان
طلاق درجوامع ابتدایی و عصر جاهلیت
طلاق در قانون حمورایی
طلاق در یونان و روم باستان
طلاق در ایران باستان
طلاق در دین زردشت
طلاق در دین مسیح
طلاق در دین یهود
نظر اسلام پیرامون طلاق
ادله مشروعیت طلاق
اجماع صحابه
نتیجه گیری

فصل دوم : بررسی طلاق و علل آن
مقدمه
طلاق از نظر ماهیت حقوقی
چارچوب نظری و عملیاتی
عوامل موثر بر طلاق
عوامل زیستی
علل اقتصادی
توسعه شهرنشینی
عدم تطابق زندگی شهری و صنعت نوین با شیوه روابط خانوادگی
بیکاری و پایین بودن میزان درآمد
تأثیر تکنولوژی و ارتباطات بر میزان طلاق
عوامل اجتماعی
عدم شناخت همسر قبل از ازدواج
انجام دادن مراسم عبادی و مذهبی
عدم مشورت با یکدیگر
دخالت اقوام در زندگی مشترک
عشق عشق ظاهری
عدم شناخت همسران از نیازهای یکدیگر
فراموش شدن آداب و رسوم
اعتیاد به مواد مخدر
خیانت یکی از همسران
عوامل روان شناختی
عدم تفاهم
عدم بلوغ اجتماعی
توقعات بی جا
چشم و هم چشمی
ازدواج اجباری
عوامل ارتباطی
اختلالات عاطفی و روانی
اعتیاد
خانواده های متزلزل
ازدواج مجدد توسط زوج
تدلیس در ازدواج
دخالت دیگران
ترک زوج یا زوجه از منزل
عوامل دیگر
اهمیت و ضرورت طلاق
بررسی سود و زیان زندگی از دیدگاه زناشویی ( مبادله )
تعریف طلاق در نظام های حقوقی غربی
جایگاه حقوقى طلاق
طلاق در نظام هاى حقوقى گذشته و حال
طلاق در نظام حقوقى اسلام
ارزش گذارى طلاق
اختصاص حق طلاق به مرد

فصل سوم : بررسی انواع طلاق
انواع طلاق
طلاق بائن
طلاق خلع
طلاق مبارات
طلاق رجعی
احکام طلاق رجعی در قران
طلاق عدى
انواع طلاق از دیدگاه جامعه شناسی
طلاق عاطفی
طلاق قانونی
طلاق اقتصادی
طلاق هم والدی
طلاق اجتماعی
طلاق روانی

فصل چهارم : بررسی طلاق عاطفی
تعریف طلاق عاطفی
چگونه می‌توان در یک رابطه زناشویی به طلاق عاطفی پی برد؟
آیا طلاق عاطفی یک مشکل پیش رونده است که در چند مرحله ظهور پیدا می‌کند؟ نشانه‌های هر مرحله کدام است؟
عوامل طلاق عاطفی به چند دسته تقسیم می‌شوند؟
توصیه‌هایی برای پیشگیری از طلاق عاطفی
طلاق خاموش
مراحل وکسلر برای طلاق خاموش
فرق طلاق با طلاق خاموش
تعارض‌های ناشی از طلاق روانی
تغییر گرایشها و اجتناب از یکدیگر
علل وعوامل طلاق خاموش
بررسی طلاق خاموش
بررسی  طلاق عاطفی
علل عمده شکل‌گیری طلاق های خاموش و عاطفی
استارت طلاق عاطفی
دلایل اصلی زندگی زوج‌ها در کنار یکدیگر بعد از وقوع طلاق عاطفی
توصیه و راهکارهایی برای پیشگیری از وقوع طلاق عاطفی
زوج درمانی

فصل پنجم : پیامدهای طلاق
مقدمه
طلاق چیست
اثرات طلاق
کنار آمدن با طلاق
آسیب های نظام خانواده
راهکارهای مفید
نقش آموزش پیش از ازدواج در کاهش طلاق
نتیجه گیری

فصل ششم : احکام طلاق
امکان فسخ نکاح در طلاق
امکان فسخ نکاح در عده
ایام عدّه از دیدگاه قانون
شرایط تقاضای طلاق از طرف زن
رویه دادگاه خانواده در مورد طلاق توافقی
طلاق در قانون مدنی افغانستان
طلاق از دیدگاه پیامبر اسلام
حکم طلاق
بررسی احکام طلاق از نظر حقوقی
رجعت
تحقیقات معاصر دربارۀ طلاق
صلح قبل از طلاق
شرایط صحت طلاق
ثبوت طلاق
اقسام طلاق
خلع
تعریف خلع
هدف خلع
مکلفیتهای بعد از انحلال ازدواج
مکلفیتهای شوهر
مکلفیتهای زن
معاهدات بین المللی و انحلال ازدواج
قوانین طلاق
راه های وقوع امر طلاق از نظر موازین کشور
ماده ۱۰ قانون حمایت  خانواده
ماده ۸  قانون حمایت  خانواده
عدّه طلاق
عدّه ازدواج موقّت
احکام رجوع کردن
نتیجه
منابع

قسمتی از متن :
تاریخچه طلاق
طلاق نیزکه نوعی ازابزارجدایی است وخداوند آنرا جهت رهایی
وضعیت مضیقت باری که گاه گاهی زن و شوهر و رابطه زناشوهری آنها مواجه آن
میگردد و آخرین مرحله حل بحران بین زوجین است مشروع گردانیده. اما باوجود
باریکی ها یی که در این کلمه و بکارگرفتن آن موجود است بعضی ازافراد به علت
نا آگاهی و نادانی این کلمه را به کرات و مرات در مقابل همسران شان بکار
برده و در آینده نیز به زندگی شان ادامه میدهند که این خود نوعی از بی
اعتنایی انسان مسلمان را در مقابل دین مقدس اسلام نشان میدهد . چنانچه در
طول تاریخ شاهد آن بوده ایم. اینک بحث مختصری را پیرامون تاریخچه طلاق
بررسی مینماییم: (دکتروهبه زحیلی ، فقه خانواده درجهان معاصر ، مترجم :
عبدالعزیزسلیمی .تهران:نشراحسان ،چاپ دوم ۱۳۸۵ )
 معنی لغوی طلاق:
طلاق در لغت رها شدن زن از قید نکاح یا رها شدن زن از عقد
 نکاح ( المصادرزوزنی ) رها کردن ، فسخ کردن عقد نکاح ، بیزاری مانند اینکه
کسی بگوید هرزنیکه در عقد من است یا بعد ازین در عقد من خواهد آمد مطلقه
است و طلاق با این که رجعت در او نگنجد ( تاریخ بیهقی ص ۱۳۱۸)  صاحت اندراج
گوید: طلاق رها شدن زن از قید نکاح… و به فارسی با لفظ افتادن و دادن و
خوردن و گرفتن و بستن مستعمل است مانند:
از سر مستی دگر با شاهد عهد شباب                   رجعتی میخواستم لیکن طلاق افتاده بود

تعریف طلاق:
مطالعه و بررسی از مفاهیم اجتماعی، بدلیل رابطه تنگاتنک این
مفاهیم با عرف و آداب و رسم مردم در طول تاریخ حیات بشری ، مستلزم تحقیق و
تتبع در علومی همانند: لغت، تاریخ، باستان شناسی و جامعه شناسی است .
طلاق از جمله مفاهیمی است که ناشی از روابط و واکنشهای متقابل
انسانها جهت رفع نیاز ها و غرایز طبیعی در زندگی اجتماعی است که گاه گاه
تحت عناوین مختلف با شرایط خاص مربوط به هر عصر، اعمال میشده است و آنچه در
مبحث اول آوردیم،انسان از دیر باز و از زمانیکه اقدام به تشکیل خانواده و
نکاح کرده است با طلاق آشنایی داشته و به اشکال مختلف در حیات زنا شویی
مشترک خود آن رابکاربسته است.
در مقام تعریف طلاق لازم است ابتداً از نظر فقها و حقوقدانان مورد بررسی قرارگیرد .

معنی لغوی و اصطلاحی طلاق:
در لغت عرب: کلمه طلاق مصدر ثلاثی مجرد است ار ریشه (طلق یطلق
طلاقا ) درمعانی متعددی استعمال میشود از جمله (طلق الشی فلانا) آن چیز را
بدو داد.(طلق یده بخیر) دستش را به کار نیکی گشود، کار نیکی انجام
داد.(طلق المراة من زوجها) آن زن از شوهرخود طلاق گرفت. و هنگامیکه عرب
میگوید؛(ناقة طالق) یعنی شتر رها شده و منظور شتری است که بند آن پاره شده
وهرکجا بخواهد می چرد.

طلاق از نظر لغوی بمعنی پاره کردن و از بین بردن قیدی
وگشودن گره یی است و همچنین بمعنی، ترک کردن، رها کردن ،رها شدن از قید
نکاح آمده است.( علی اکبردهخدا،فرهنگ دهخدا،نرم افزار کامپیوتری)
درزبان عرب(طلق) را به باب تفعیل می برند و معنایی رهایی و
(طلاق دادن) را منظور مینمایند  بدین لحاظ طلاق بمعنی تطلیق است، آنچنانکه
سلام بمعنی تسلیم می آید.
نام یکی از سوره ها نیز طلاق است که خداوند در قرآن کریم و در سوره طلاق و بقره کلمه طلاق را چندین مرتبه آورده است.

طلاق در لغت فارسی:
طلاق ریشه در ادبیات عرب دارد و در این امر می با یست به لغت
عرب مراجعه کرد و سپس به بررسی آن در لغت فارسی پرداخت. اینکه ریشه لغوی آن
در ادبیات عرب اورده شد، معانی طلاق در زبان فارسی نیز ، به دلیل ارتباط
نزدیک معانی لغوی و اصطلاحی این لغت در فقه و حقوق همانند معنایی است که در
ادبیات عرب ملحوظ شده و استعمال میشود.( علی اکبردهخدا،فرهنگ دهخدا،نرم
افزار کامپیوتری)
در کتب لغت فارسی آمده است، طلاق مصدر لازمی بمعنی جدا شدن زن
از مرد، رها شدن زن از قید نکاح و فسخ کردن عقد نکاح و در معنای اسم مصدری
یعنی جدایی زن از مرد (طلاق دادن) مصدر مرکب استبمعنی رها کردن زن. طلاق
در کلام شعرا نیز آمده است از جمله:
حافظ میگوید: رجعتی میخواستم لیکن طلاق افتاده بود .

معنی اصطلاحی طلاق در شرع اسلام:
طلاق در معنایی که در فقه اسلامی آمده است بر گرفته و مطابق
با معنای لغوی آن است. بدین لحاظ نمیتوان در حکم تعریف ، معنای شرعی و
اصطلاحی را بدون لحاظ قراردادن معنای مغوی مورد بررسی قرار داد. این امر در
نظر فقها و حقوقدانان اسلامی موثر افتاده و آنان نیر دربیان معنای اصطلاحی
و تعریف طلاق، متاثر از دو امرند، اولآ: معنای واژه (طلاق) در لغت و
ادبیات عرب با معنایی که در شرع استعمال شده انطباق دارد.و ثانیاٌ: احکام
طلاق در قرآن کریم و سنت نبوی تشریح گردیده، فلهذا فقها و حقوقدانان بدلیل
تثبیت ماهیت و حقیقت معنای طلاق در لغت عرب وقرآن کریم و سنب نبوی، در مقام
تعریف ، تقریباٌ یک معنای واحد را دست داده اند.
ذکر این نکته لازم است که طلاق حقیقت شرعیه نیست بدلیل اینکه
قبل از تشریح و تنسیق آن توسط شرع مقدس اسلام این معنی در میان اعراب و در
ادبیات عرب به کار رفته است. صاحب جواهر در اثر معروف خود آورده است:(و
شرعاٌ از التهةقید النکاح بصیغة(طالق) و شبهها یعنی گسستن قید نکاح به لفظ
طالق در شرح لمعه آمده است ( و هوا زالةقیدا لنکاح بغیر عوض بصیغةطالق)
یعنی ذایل کردن و از میان بردن قید نکاح بدن عوض بوسیله
صیغه(طالق) و عفیف طباره در روح الدین الاسلامی میگوید: (طلاق در فقه و
شریعت ) اسلامی عبارت است از گسیختن عقد نکاح و منحل شدن آن، در زمان حال
یا آینده، بوسیله الفاظ و کلماتیکه در این معنی صریح هستند مانند اینکه
شوهر به همسرش بگوند: توطالق هستی) بیشتر فقها در مقام تعریف اصطلاحی و
شرعی طلاق گفته اند: (حل عقد النکاح بلفظ الطلاق و نحوه ) و یا (حل رابطه
الزواج) یعنی جدا شدن و گسستن رابطه زوجیت است.

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
بررسی طلاق از منظر ادیان بررسی انواع طلاق طلاق در ادیان مختلف

 • پکیج پروژه کامل آب و فاضلاب (طراحی و اجرای یک پروژه آب رسانی و فاضلاب شهری)

  پکیج پروژه کامل آب و فاضلاب (طراحی و اجرای یک پروژه آب رسانی و فاضلاب شهری) پروژه آب و فاضلاب رفتن به سایت اصلی دانلود پکیج پروژه کامل آب و فاضلاب (طراحی و اجرای یک پروژه آب رسانی و فاضلاب…

 • پاورپوینت بررسی معماری خانه اپرای گوانجو (2012)

  پاورپوینت بررسی معماری خانه اپرای گوانجو (2012) رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی معماری خانه اپرای گوانجو (2012)،در قالب pptx و در 28 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:تاریخچه خانه اپرای گوانجومعمارمساحتریزفضاهاویژگی طراحیبررسی سازهسایت پلانپلن طبقاتنماهامقاطعو...بخشی از متن پاورپوینت:تاریخچه…

 • تحقیق مربی والیبال

  پایان نامه در مورد مربی والیبال,پایان نامه والیبال,تحقیق تربیت بدنی,تحقیق در مورد مربی والیبال,تحقیق مربی والیبال,تحقیق والیبال,مربی والیبال,مقاله در مورد مربی والیبال,مقاله مربی والیبال,مقاله والیبال,نقش مربی والیبال,وظایف مربی والیبال دانلود تحقیق مربی والیبال دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد مربی…

 • تحقیق بازنگري تحقيق خميرسازي بيوشيمايي و بيومكانيكي

  تحقیق بازنگري تحقيق خميرسازي بيوشيمايي و بيومكانيكي تحقیق بازنگري تحقيق خميرسازي بيوشيمايي و بيومكانيكي رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع بازنگري تحقيق خميرسازي بيوشيمايي و بيومكانيكي،در قالب word و در 27 صفحه، قابل ویرایش، شامل:خميرسازي بيومكانيكي چوب»انتخاب قارچهاي تجزيه…

 • پاورپوینت برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر

  پاورپوینت برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر ترویج تغذیه با شیر مادر رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر،در قالب ppt و در 63 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:اهمیت تغذیه انحصاری با شیر مادرمزایای…

 • پاورپوینت تروما یا روان زخم

  پاورپوینت تروما یا روان زخم رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع تروما یا روان زخم،در قالب ppt و در 10 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهترومای دوران کودکینشانه‌های ترومای روانیعلائم عاطفی ترومای روانیعلائم فیزیکی ترومای روانیدرمان ترومابخشی از متن پاورپوینت:مقدمه:یک…

 • تحقیق حجاب مصونیت يا محدودیت

  تحقیق حجاب مصونیت يا محدودیت رفتن به سايت اصلي دانلود تحقیق با موضوع حجاب مصونیت يا محدودیت،در قالب word و در 110 صفحه، قابل ویرایش، شامل:فصل اول: سيري در تاريخ- تاريخچه حجاب - حجاب در ايران باستان - وظايف زنان…

 • تحقیق بررسي رابطه ميان طبقات اجتماعي و نوع اعتياد در شهر تهران

  تحقیق بررسي رابطه ميان طبقات اجتماعي و نوع اعتياد در شهر تهران رفتن به سايت اصلي دانلود تحقیق با موضوع بررسي رابطه ميان طبقات اجتماعي و نوع اعتياد در شهر تهران،در قالب word و در 115 صفحه، قابل ویرایش، شامل:فصل…

 • پلان مجتمع مسكوني 3 بعدي

  پلان,پلان 3 بعدي,پلان مجتمع 3 بعدي,پلان مجتمع مسكوني 3 بعدي,مجتمع,مجتمع مسكوني,مسكوني دانلود پلان مجتمع مسكوني 3 بعدي دانلود فایل اين فايل شامل نقشه 3 بعدي طراحي شده در نرم افزار اتوكد مي باشد   من می خواهم این فایل را…

 • پاورپوینت منبع شناسی طب اسلامی

  تلگرام طب اسلامی,سایت طب اسلامی,طب اسلامی تبریزیان,طب اسلامی چیست,طب اسلامی قم,فروشگاه طب اسلامی,کتاب طب اسلامی,مرکز طب اسلامی قم پاورپوینت منبع شناسی طب اسلامی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع منبع شناسی طب اسلامی،در قالب ppt و در 44…

 • پاورپوینت حسابداری صنعتی2

  پاورپوینت حسابداری صنعتی2,تحقیق حسابداری صنعتی2,حسابداری صنعتی2,حسابداری صنعتی2 pdf,حسابداری صنعتی2 ,حسابداری صنعتی2 سازمان حسابرسی,دانلود پاورپوینت حسابداری صنعتی2,مقاله حسابداری صنعتی2 دانلود پاورپوینت حسابداری صنعتی2 دانلود فایل دانلود پاورپوینت حسابداری صنعتی2،در قالب ppt و در 283 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:فصل اول: هزینه یابی…

 • پاورپوینت رفتار مصرف کننده

  پاورپوینت رفتار مصرف کننده,تحقیق رفتار مصرف کننده,جزوه رفتار مصرف کننده,رفتار مصرف کننده,رفتار مصرف کننده pdf,رفتار مصرف کننده س ولومون,رفتار مصرف کننده سولومون pdf,کتاب رفتار مصرف کننده,مقاله رفتار مصرف کننده دانلود پاورپوینت رفتار مصرف کننده دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع…

 • ژئوپلیتیک مرز ایران و کشور آذربایجان

  اهمیت مرز,پروتکل,مرز ایران و کشور آذربایجان دانلود ژئوپلیتیک مرز ایران و کشور آذربایجان دانلود فایل فهرست مطالب : مفهوم مرز اهمیت مرز برخی تعاریف واصطلاحات مرزی تعریف مرزبان تعریف مرز انواع مرزهای زمینی تعریف تجاوز مرزی تعریف مرز نشین تعریف…

 • تحقیق بررسی تاثير موانع ارتباط فردي بر تعارض سازماني

  ارتباط فردي,پاورپوینت ارتباط فردي,پروژه آماده در,تحقیق آماده در مورد ارتباط فردي,تحقیق ارتباط فردي,تحقیق در موردارتباط فردي,دانلود تحقیق ارتباط فردي,دانلود تحقیق در مورد ارتباط فردي,دانلود مقاله ارتباط فردي تحقیق بررسی تاثير موانع ارتباط فردي بر تعارض سازماني رفتن به سایت اصلی…

 • پاورپوینت ضعف حسابدهی (accountability) در طرح تحول سلامت

  پاورپوینت ضعف حسابدهی (accountability) در طرح تحول سلامت رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع ضعف حسابدهی (accountability) در طرح تحول سلامت،در قالب ppt و در 30 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:نقدهای طرح تحول سلامتده دور باطل برای افزایش قیمت…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نائین

  استان اصفهان,شهرستان نائین,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نائین دانلود فایل   1. این فایل در محیط…

 • تحقیق بررسي قانون ضدتروريسم انگلستان

  پایان نامه پیرامون بررسي قانو,پروژه بررسي قانون ضد تروريسم,تحقیق بررسي قانون ضد تروريسم,تحقیق در مورد بررسي قانون ضد تروريسم,حقوق تطبیقی,دانلود تحقیق بررسي قانون ضد تروريسم,کار تحقیقی بررسي قانون ضد تروريسم,مقاله بررسي قانون ضد تروريسم تحقیق بررسي قانون ضدتروريسم انگلستان رفتن…

 • پاورپوینت معماری داخلی

  پاورپوینت معماری داخلی رشته معماری داخلی هنرستان رفتن به سایت اصلی توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع معماری داخلی،در قالب ppt و در 30 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:طراحی داخلی چیست؟طراحی داخلی (Interior Design) به عنوان یک حرفه، یک هنر و…

 • پژوهش ساختار شخصیت و مکانیزم های دفاعی-روانی

  پژوهش ساختار شخصیت و مکانیزم های دفاعی-روانی رفتن به سايت اصلي توضیحات:دانلود پژوهش با موضوع ساختار شخصیت و مکانیزم های دفاعی-روانی،در قالب doc و در 153 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن:زیگموند فروید (1939-1856)زیگموند فروید در ششم ماه مه 1856 در…

 • تحقیق ادبيات كودك‌ و نوجوان‌

  تحقیق ادبيات كودك‌ و نوجوان‌ ادبيات كودك‌ و نوجوان‌ رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق ادبيات كودك‌ و نوجوان‌قالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 13بخشی از متن تحقیق:  آثار مكتوب‌ تخيّلي‌ و هنرمندانه‌اي‌ كه‌ يا براي‌ كودكان‌ و…

 • تحقیق ده نکته مهم برای موفقیت در مدیریت

  راز موفقیت در مدیریت,موفقیت در مدیریت,موفقیت در مدیریت بازرگانی,موفقیت در مدیریت پروژه,موفقیت در مدیریت زمان,موفقیت در مدیریت شهری,موفقیت در مدیریت مالی,موفقیت در مدیریت مدارس,موفقیت در مدیریت مدرسه,موفقیت در مدیریت منابع انسانی تحقیق ده نکته مهم برای موفقیت در مدیریت رفتن…

 • تحقیق اشتباه کارکنان و فساد و تخلفات اداری

  تحقیق اشتباه کارکنان و فساد و تخلفات اداری رفتن به سايت اصلي توضیحات:دانلود تحقیق با موضوع اشتباه کارکنان و فساد و تخلفات اداری،در قالب word و در 27 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن:يكــــي از عناصر عمده در مديريت، برنامه ريزي…

 • نمونه سوال آزمایش تعیین ضریب اصطکاک جنبشی و شتاب گرانش زمین به همراه پاسخنامه

  آزمایش تعیین شتاب گرانش زمین,آزمایش تعیین ضریب اصطکاک جنبشی,گزارش کار آزمایش تعیین شتاب گرانش زمین,گزارش کار آزمایش تعیین ضریب اصطکاک جنبشی,نمونه سوال آزمایش تعیین شتاب گرانش زمین,نمونه سوال آزمایش تعیین ضریب اصطکاک جنبشی دانلود نمونه سوال آزمایش تعیین ضریب اصطکاک…

 • تحقیق خدا واقعيت مطلق و مبدا هستی

  تحقیق خدا واقعيت مطلق و مبدا هستی رفتن به سايت اصلي دانلود تحقیق با موضوع خدا واقعيت مطلق و مبدا هستی،در قالب word و در 25 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:انسان موجودي واقعيت گر است . نوزاد انسان از…

 • پاورپوینت با موضوع روش های پژوهش در روان شناسی رشد

  اسلاید,پاورپوینت,پژوهش,رشد,روان شناسی,روش,موضوع دانلود پاورپوینت با موضوع روش های پژوهش در روان شناسی رشد دانلود فایل   پاورپوینت با موضوع روش های پژوهش در روان شناسی رشد زیبا و کاربردی در 20 اسلاید   من می خواهم این فایل را خریداری…

 • طرح توجیهی خدمات و تعمیر موبایل

  امکان سنجی خدمات و تعمیر موبایل,برآورد هزینه خدمات و تعمیر موبایل,دانلود طرح توجیهی خدمات و تعمیر موبایل,طرح توجیهی تعمیر موبایل,طرح توجیهی خدمات موبایل,طرح کسب و کار خدمات و تعمیر موبایل,کارآفرینی خدمات و تعمیر موبایل,نحوه تعمیر موبایل دانلود طرح توجیهی خدمات…

 • پرسشنامه مقیاس کمال گرایی هیل

  پرسشنامه آماده مقیاس کمال گرایی هیل,پرسشنامه استاندارد مقیاس کمال گرایی هیل,پرسشنامه مقیاس کمال گرایی,پرسشنامه مقیاس کمال گرایی اهواز,پرسشنامه مقیاس کمال گرایی هیل,دانلود پرسشنامه مقیاس کمال گرایی هیل,دانلود رایگان پرسشنامه مقیاس کمال گرایی هیل دانلود پرسشنامه مقیاس کمال گرایی هیل دانلود…

 • تحقیق تاريخچه مشاوره مديريت

  پاورپوینت مشاوره مديريت,پروژه,تحقیق آماده در مورد مشاوره مديريت,تحقیق در موردمشاوره مديريت,تحقیق مشاوره مديريت,دانلود تحقیق در مورد مشاوره مديريت,دانلود تحقیق مشاوره مديريت,دانلود مقاله مشاوره مديريت,مشاوره مديريت تحقیق تاريخچه مشاوره مديريت رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:دوره زماني 1800 تا…

 • پرسشنامه ارزیابی رضایت مشتری

  پرسش نامه ارزیابی رضایت مشتری,پرسش نامه ارزیابی رضایت مشتریان,پرسش نامه رضایت مشتری,پرسشنامه ارزیابی رضایت مشتری,پرسشنامه ارزیابی رضایت مشتریان,پرسشنامه ارزیابی رضایت مشتریان بانک,پرسشنامه رضایت مشتری,پرسشنامه مشتری دانلود پرسشنامه ارزیابی رضایت مشتری دانلود فایل دانلود پرسش نامه ارزیابی رضایت مشتری،در قالب word و…

 • پاورپوینت مهارت برقراري ارتباط موثر

  پاورپوینت مهارت برقراري ارتباط موثر رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع مهارت برقراري ارتباط موثر،فرمت فایل : پاورپوینت ( PPT ) قابل ویرایش.تعداد اسلاید : 24کاربرذ فایل : مناسب برای دبیران جهت آموزش و یادگیری.قسمتی از متن این…

 • پاورپوینت روش های اسپکتروسکوپی مولکولی

  اسپکتروسکوپی,اسپکتروسکوپی مولکولی,پاورپوینت اسپکتروسکوپی مولکولی,جزوه اسپکتروسکوپی مولکولی,دانلود جزوه اسپکتروسکوپی مولکولی,دانلود کتاب اسپکتروسکوپی مولکولی,روش های اسپکتروسکوپی مولکولی,کتاب اسپکتروسکوپی مولکولی دانلود پاورپوینت روش های اسپکتروسکوپی مولکولی دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع روش های اسپکتروسکوپی مولکولی،در قالب ppt و در  179 اسلاید، قابل…

 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان سلماس (واقع در استان آذربایجان غربی)

  استان آذربایجان غربی,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان سلماس,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان سلماس دانلود نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان سلماس (واقع در استان آذربایجان غربی) دانلود فایل…

 • پاورپوینت شیمی عمومی

  پاورپوینت شیمی عمومی آموزش شیمی عمومی 1 مورتیمر رفتن به سایت اصلی توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع شیمی عمومی،در قالب ppt و در 94 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:فصل اول : ساختمان اتمپس از مطالعه ی این فصل باید بتوانید: تئوری…

 • پاورپوینت مهندسی مجدد فرآیندها

  پاورپوینت مهندسی مجدد فرآیندها,تحقیق مهندسی مجدد فرآیندها,مقاله مهندسی مجدد فرآیندها,مهندسی مجدد فرآیندها,مهندسی مجدد فرآیندها ppt,مهندسی مجدد فرآیندها تجاری,مهندسی مجدد فرآیندها سازمانی,مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار دانلود پاورپوینت مهندسی مجدد فرآیندها دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع مهندسی مجدد فرآیندها،در…

 • جزوه جامعه شناسی سازمانها

  تحقيق رشته جامعه شناسي,جامعه شناسي,جامعه شناسي سازمانها,جزوه جامعه شناسي,جزوه درسي جامعه شناسي سازمانها,دانلود تحقيق,درس جامعه شناسي سازمانها,كار تحقيقي جامعه شناسي دانلود جزوه جامعه شناسی سازمانها دانلود فایل فصل اولتعریف جامعه و جامعه شناسیواژه «جامعه» معانی متعددی دارد ولی در «جامعه…